Resmi Gazete’de bugün (29 Haziran 2022)

Posted by

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
–– Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
–– İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11037 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11038 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/9, K: 2022/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/25711 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.