IMF: Yatırım fonu sektörü yeşil ekonomiye geçişin itici gücü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun, “Yatırım Fonları: Yeşil Ekonomiye Geçişi Desteklemek” başlıklı bölümünü yayınladı. IMF, 50 trilyon dolarlık yatırım fonu endüstrisinin yeşil ekonomiye geçişin finansmanında önemli rol oynayabileceğini dile getirirken aynı zamanda iklim değişikliğinin tehlikeli etkilerinden bazılarının önlenmesini de sağlayacağını savundu. Net sıfır sera gazı emisyonuna geçişin, şirketler ve hükümetler tarafından benzeri görülmemiş bir değişikliğin yanı sıra gelecek 20 yılda 20 trilyon dolara kadar ek yatırım gerektirdiği belirtilen raporda, 50 trilyon dolarlık yatırım fonu endüstrisinin, özellikle sürdürülebilirlik odaklı fonların, daha yeşil bir ekonomiye geçişin finansmanında önemli rol oynayabileceği ve iklim değişikliğinin en tehlikeli etkilerinden bazılarının önlenmesine yardımcı olabileceği kaydedildi. Sürdürülebilir yatırım fonlarının yönetimi altındaki toplam varlıkların son 4 yılda ikiye katlanarak 2020’de 3 trilyon 600 milyar dolara ulaştığı ve hızla büyüdüğü belirtilen raporda, iklim odaklı fonların bu toplamın sadece 130 milyar dolarını oluşturduğu bildirildi. Sürdürülebilir yatırımcıların kısa vadeli getirilere daha az duyarlı olmaları nedeniyle finansal istikrar faydaları sağlayabileceği kaydedilen raporda, iklimle ilgili haberlerin geçmişte yatırım fonu getirileri ve akışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığı ancak gelecekte büyük ve ani geçiş riski şoklarının yıkıcı olabileceği vurgulandı. Yeterli veri eksikliğinin sürdürülebilir yatırım stratejilerinin uygulanmasının önünde önemli bir engel olduğuna işaret edilen raporda, hem firmalar hem de yatırım fonları için küresel iklim bilgi mimarisinin acilen güçlendirilmesi ve uygun düzenleyici gözetimin sağlanması gerektiği kaydedildi. Raporda, geçişten kaynaklanan potansiyel finansal istikrar risklerini azaltmak için politika yapıcıların düzenli bir geçişle uyumlu bir iklim politikası uygulaması, yatırım fonu sektörünün senaryo analizi ve stres testinin yapılması gerektiği belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir