e-İhracat desteklerine sektörden tam not

Posted by

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA – Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-Ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının tanıtılması gibi amaçlarla, e-İhracata yönelik 15 milyon liraya kadar e-İhracat desteği verecek. Destek üst limiti, çatı kuruluşları için 150 milyon lira olarak belirlendi.

E-ticaret sektörü, önceki desteklerin eksiklerini kapatan bu e-İhracat destek paketini olumlu karşıladı. Sektör temsilcilerine göre bugüne kadarki ihracat destekleri hep geleneksel perakendeciliğe yönelik desteklerden oluşurken, bu yeni destekler e-İhracatın ve e-Ticaretin bütün taleplerini karşılar nitelikte.

e-Ticaret sektörünün uzun zamandır beklediği destek paketi sonunda geldi. İhracat desteklerinde yeni dönemin ikinci adımı da atıldı. Geçtiğimiz hafta geleneksel ihracata yönelik 16 destek kalemi tek bir Cumhurbaşkanı Kararı altında toplanmıştı. Şimdi ise e-ihracata yönelik destekler belirlenerek ayrı bir Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe sokuldu. e-İhracat yapan şirketlere 15 milyon liraya kadar e-İhracat desteği verecek. Destek üst limiti, çatı kuruluşlarına ve konsorsiyumlar için 150 milyon lira olarak belirlendi.

Pazaryerlerinin ve perakende e-Ticaret sitelerinin e-İhracata hazırlanması, yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının tanıtılması, yurtdışı siparişlerin hızlı teslimi gibi amaçlarla, şirketler yanı sıra bunların çatı örgütlerine de çeşitli kalemlerde destek verilecek.

Bugüne kadarki ihracat destekleri hep geleneksel perakendeciliğe yönelik desteklerden oluşurken, bu yeni destekler bir ürünün– kolinin ihracatını yapsanız dahi birçok konuda destek almanızı sağlıyor. e-Ticaret sektörü, önceki desteklerin eksiklerini kapatan bu e-İhracat destek paketini olumlu karşıladı. Sektör temsilcileri, önceki desteklerin genel ihracattan devşirme destekler olduğunu vurgularken, bu yeni destek paketinin e-İhracatın özel ihtiyaçlarına göre detaylı ve kapsamlı hazırlandığını belirtti.

“Terzi usulü” destekler

Sektör temsilcilerine göre karar, e-ihracata yönelik “terzi usulü” yeni nesil destekler getirdi. Karar; şirketlerin, pazaryerlerinin ve e-Ticaret sitelerinin e-İhracata hazırlanması, yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının online olarak sergilenmesi ve tanıtılması, e-İhracat teslimat giderlerinin desteklenmesi ve e-İhracatın gelişmesini amaçlıyor.

Hem bireysel ihracatçılığı hem de zorlanırsa diye aracı firmayı destekleyen kapsamlı bir paket olduğunu dile getiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, uzun zamandır beklediğimiz ve konuştuğumu bu destek konusu bugün gerçekleştiğini ifade etti.

İş modellerinin önü açılacak

Dernek olarak e-İhracat Daire Başkanlığı ile çok yakın çalıştıklarını vurgulayan Ekmekçi, “Yeni açıklanan destek kararı çok detaylı, güncel ve sektörü anlayan bir destek çalışması oldu. Bu destek çalışmaları kapsamında yeni açıklanan destek kararlarının yeni iş modellerinin önünü açmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu desteklerin aracı-toplayıcı e-İhracatçı modellerini ortaya çıkaracağını öngörüyoruz.”

Bundan sonra şirketlere düşenin destekleri doğru kullanıp ihracatı artırmak olduğunu söyleyen Ekmekçi, şunları söyledi: “Türkiye’nin ihracatı GSYİH içindeki oranında çok artmıyor. Dolayısıyla yeni modellere ihtiyacımız var. e-İhracat bunlardan birisi. Türkiye’de e-İhracatın toplam ihracat içindeki oranı yüzde 1,3. Bu küçük bir rakam. Dünyada bu rakam ortalama yüzde 4. Ticaret Bakanlığı’nın 2030 yılına kadar koyduğu hedef ise yüzde 10. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığımız bünyesinde yer alan İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde e-İhracat ve Dijital Pazarlama Daire Başkanlığı kurulması sektörümüz adına atılan çok önemli bir adım oldu. Ardından bu detaylı destek paketi geldi. Dernek ve sektör olarak bu paketi çok olumlu karşıladık.”

Sipariş karşılama ve depo destekleri ivme kazandırır

e-İhracat destek platformu WORLDEF Başkanı Ömer Nart ise yeni e-İhracat desteklerinin döviz kuru farkı da göz önüne alındığında yetersiz sayılabileceğini ancak yine de önümüzdeki 2-3 yıl içinde e-İhracat ekosistemine yeni firmaların katılmasının önü açılacağını söyledi.

Nart, desteklerin en önemlilerinin yurtdışı pazaryerlerinde satışa dönen tıklama reklam harcamaları ve e-İhracat siparişleri teslimatı için sipariş karşılama hizmet alımlarına yönelik destekler olduğunu belirtti. Yeni e-İhracat destekleri, eski desteklerin eksik kalan yönlerini tamamlayan nitelikte olduğunu ifade eden Nart, “Örneğin; rapor ve proje destekleri rakamları güncellenmiş. Tanıtım ve pazarlama desteklerinin kapsamı genişletilmiş. Daha önceki destekler şunlardı; marka tescil ve korunma desteği, pazar araştırması seyahat desteği, rapor desteği, şirket satın alma desteği, belge desteği, birim desteği, reklam ve tanıtım desteği” dedi.

e-İhracat yapmak isteyen firmaların yurtdışı pazarlarda rekabet edebilmesi için katlanmaları gereken çok sayıda maliyet kalemi olduğunu hatırlatan Nart, “Daha önceki e-İhracat destekleri, e-İhracat ile yurt dışına açılmak isteyen firmalara bir nebze de olsa destek oluyordu; ancak yeni destekler daha bütüncül ve geniş bir perspektif ile ele alınmış. Özellikle sipariş karşılama ve depo destekleri, e-İhracat ekosistemine ivme kazandırır. e-İhracat rakamlarını birkaç puan oynatabilecek bir destek olduğunu öngörüyoruz. Çünkü e-ihracat firmalarının en önemli giderleri sipariş karşılama ve depo maliyetleri… Yeni desteklerde, uçtan uca e-ihracat olanağı bulunan şirketler “e-İhracat konsorsiyumu” olarak tanımlanıyor. Bu da e-İhracat için önemli bir gelişme” diye konuştu.

İdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara da “Türkiye’deki tüm işletmelerin ihracat anlamında desteklenmesinin sağlanması çok değerli bir adım. Alınan kararların içeriğine baktığımızda tanıtımdan, pazarlamaya, satış süreçlerindeki komisyon desteklerine kadar birçok alanda işletmelerin e-Ticaret özeliğinde ihracat yapmaya özendirilmesi sağlanıyor” dedi.

e-İhracata yönelik yararlanıcılara verilecek destek kalemleri şöyle:

Pazara giriş rapor desteği Yurt dışında e-Ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke ve e-İhracat odaklı rapor giderinin yüzde 50’si ve 1.5 milyon liraya kadar.

Dijital pazaryeri tanıtımı Şirket, e-İhracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazaryeri üzerinden gerçekleştirdikleri dijital reklamlara 7.5-25 milyon lira arasında destek verilecek. Bu destek harcamanın yüzde 50’si oranında olacak.

e-İhracat tanıtım desteği e-İhracat konsorsiyumları, perakende e-Ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, dijital pazarlama dışındaki tanıtımları hariç, diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerinin yüzde 50’si, 15-30 milyon liraya kadar desteklenecek.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği Şirket, e-İhracat konsorsiyumu, perakende e-Ticaret siteleri ve pazaryerlerinin ürünü hızlı teslim etmek için yurt dışında kiraladıkları depolara ilişkin 7.5-25 milyon lira arasında kira desteği sağlanacak.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği e-İhracat konsorsiyumu, perakende e-Ticaret siteleri ve pazaryerlerinin; yurt dışı pazar yerleri ve bunlara ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri yüzde 50 oranında 200 bin liraya kadar desteklenecek.

Çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-Ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği Şirketler, e-İhracat konsorsiyumları ve perakende e-Ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazar yerlerinde çevrimiçi mağaza açmaları, yıllık ödeme ve buna ilişkin alacakları hizmetlere, yüzde 50 oranında 1.5-3 milyon lira arasında destek verilecek.

Pazaryeri komisyon gideri desteği Şirketleri, e-İhracat konsorsiyumları ve perakende e-Ticaret sitelerinin, yurt dışı pazaryeri üzerinden gerçekleştirecekleri hedef ülkedeki pazaryeri komisyonları için yüzde 50 oranında 750 bin-3 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA YÖNELİK DESTEKLER:

Bakanlık tarafından belirlenen kamu kuruluşları, sektörel çatı kuruluşlarından oluşan işbirliği kuruluşlarına ise 150 milyon liraya kadar destek verilecek.

Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği e-Ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine, ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerine 1-1.5 milyon lira arasında destek sağlanacak.

e-İhracat tanıtım projesi desteği İşbirliği kuruluşlarının e-Ticaret ve genel perakende ürünlerinin yurt dışı pazar yerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması için, en fazla 2 projeye yüzde 75 oranında 4 milyon liraya kadar destek verilecek.

e-İhracat geliştirme projesi desteği İşbirliği kuruluşu üyelerinin e-İhracata yönelik ortak hareket etmelerini sağlamak amacıyla; Cumhurbaşkanı Kararında yer alan destek kalemlerine yönelik hazırlayacakları projelerin yüzde 75’i oranında 15 milyon liraya kadar destek verilecek.

Türkiye e-İhracat platformu desteği Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması, ithalatçı ihracatçıların buluşması, sipariş alımları ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanımına olanak sağlayacak Türkiye e-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin 5 yıl süreyle yıllık bazda 150 milyon liraya kadar destek verilecek.

e-İhracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi Cumhurbaşkanı Kararının uygulanması için TİM’in e-İhracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30 milyon liraya kadar desteklenecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.